طرح گفتگو با دانش آموزان

  • تاریخ ثبت: 1399/11/30
  • تعداد بازدید: 449
 
جلسه های گروهی ده نفره به صورت آنلاین برای تمامی دانش آموزان پایه دهم با حضور مدیریت دبیرستان و معاونت آموزشی پایه دهم و ده نفر از دانش آموزان پایه دهم برگزار شد.