تقدیر از دانش آموزان برتر در مسابقات آزمایشگاهی

  • تاریخ ثبت: 1401/08/19
  • تعداد بازدید: 780

به مناسبت روز آزمایشگاه در روز سه شنبه 17 آبان از دانش آموزانی که در مسابقات آزمایشگاهی موفق به کسب رتبه برتر استانی شده بودند توسط آقای کارآموز و آقای مطهریان از اداره کل آموزش و پرورش و آقای دکتردهقان مسئول پژوهش سرای دانش آموزی امام جعفرصادق تقدیر شد.