آغاز طرح اردوی مطالعاتی خردادماه

  • تاریخ ثبت: 1401/03/02
  • تعداد بازدید: 1094

اردوی مطالعاتی ویژه دانش آموزان دهم و یازدهم از روز شنبه 1 خرداد ماه با حضور معاونین و مسئولین مدرسه آغاز شد.این طرح تا پایان امتحانات ادامه دارد .