جلسه شورای هماهنگی جهت بازگشایی سالن مطالعه

  • تاریخ ثبت: 1400/06/15
  • تعداد بازدید: 140

برگزاری جلسه شورای هماهنگی جهت بازگشایی سالن مطالعه در تابستان ( با رعایت پروتکلهای بهداشتی) با حضور مدیریت محترم دبیرستان و سرپرستان سالن مطالعه در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۷ برگزار شد.