35 امین جلسه هم اندیشی مدیریت با اعضای شورای داخلی

  • تاریخ ثبت: 1400/05/13
  • تعداد بازدید: 144

۳۵ امین جلسه هم اندیشی مدیریت محترم آموزشگاه با اعضای شورای داخلی دبیرستان در راستای اهداف مدرسه پیرامون برگزاری کلاسها و آزمونهای تابستانه در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.