جهت ثبت نام پایه ی یازدهم کلیک کنید

  • تاریخ ثبت: 1400/04/19
  • تعداد بازدید: 1382

باسلام

جهت ثبت نام پایه یازدهم مراحل زیر را انجام دهید

الف) وارد لینک زیر شده و اطلاعات اولیه را پر نمایید.

http://javadd2.ir/Pages/PreReg/Registration.aspx?PreRegId=19

 

ب) بعد از تایید مدرسه چک های خود (برطبق سه روش پیشنهادی)نوشته و در قسمت پیگیری ثبت نام (با کدملی دانش آموز و شماره ی پیگیری پیامک شده ) در لینک زیر وارد نمایید.

http://javadd2.ir/Pages/PreReg/FollowUpRegistration.aspx?PreRegId=19