جلسه ای آنلاین با کنکوریهای ۱۴۰۰

  • تاریخ ثبت: 1400/04/07
  • تعداد بازدید: 209

جلسه ای آنلاین با کنکوریهای ۱۴۰۰ با سخنرانی مدیریت محترم آموزشگاه و جناب آقای موحدی در راستای تقویت روحیه و حفظ آرامش در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ برگزار گردید .