28 امین جلسه ی هم اندیشی مدیریت با اعضای شورای داخلی دبیرستان

  • تاریخ ثبت: 1400/03/01
  • تعداد بازدید: 35

28 امین جلسه ی هم اندیشی مدیریت محترم آموزشگاه با اعضای شورای داخلی دبیرستان در راستای اهداف مدرسه پیرامون شاخصه های نمرات پایانی و حذفیات بودجه بندی امتحانات پایان ترم پایه ی دهم و یازدهم در روز شنبه مورخ 1400/2/25 با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید .