نشست فردی مدیریت محترم آموزشگاه با حضور دانش آموزان پایه دهم

  • تاریخ ثبت: 1400/02/19
  • تعداد بازدید: 295

نشست فردی مدیریت محترم آموزشگاه با حضور دانش آموزان پایه دهم سال جاری به همراهی والدین با رعایت پروتکل های بهداشتی از یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۵ با رویکرد بررسی نظرات و پیشنهادات اولیاء و دانش آموز