مشاوره ی فردی

  • تاریخ ثبت: 1400/02/11
  • تعداد بازدید: 271
 
شروع جلسات فردی مشاورین محترم سرکار خانم نجم و سرکارخانم پورمحمدی با دانش آموزان پایه یازدهم به همراه یکی از اولیاء به صورت آنلاین جهت بررسی وضعیت درسی دانش آموز و ارائه ی برنامه ریزی مطالعاتی امتحانات خردادماه ۱۴۰۰