جلسه مشاوره ای مسئول پایه دهم

  • تاریخ ثبت: 1399/12/24
  • تعداد بازدید: 238

جلسه ی مشاوره ای مسئول پایه دهم با دانش آموزان به همراه یکی از والدین به صورت فردی جهت بررسی وضعیت درسی دانش آموز و ارائه برنامه ریزی مطالعاتی ایام نوروز